icon
Картинка

Міністерство Інфраструктури України

Міністерство інфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері забезпечення безпеки на транспорті. Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання займається питаннями безпеки руху, перевезення небезпечних вантажів, технічного регулювання, ліцензування, транспортної безпека та цивільного захисту, охорони праці та соціальної політики, екологічної безпеки, страхової політики підвідомчих структур, а також сприяє впровадженню норм та стандартів ЄС у даних сферах.

Перейти на сайт
Картинка

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство охорони здоров’я України є центральним органом виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я. У питаннях безпеки на дорогах Міністрерство охорони здоров’я визначає єдині вимоги і критерії до закладів охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та їх структурних одиниць, а також до закладів охорони здоров'я, які можуть бути залучені до надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, здійснює контроль за дотриманням таких вимог і критеріїв. Наразі перед міністерством стоїть завдання розробки методики економічної оцінки вартості втраченого життя та здоров’я особи внаслідок ДТП, створення автоматизованої системи внесення даних про отримані травми внаслідок ДТП, створення єдиної бази даних щодо виданих медичних довідок кандидатам у водії та водіям транспортних засобів

Перейти на сайт
Картинка

Міністерство внутрішніх справ України

МВС України є провідним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів. МВС має на меті забезпечення безпеки дорожнього руху у сфері компетенції органів системи МВС України, у тому числі шляхом підвищення ролі превентивних заходів, розвитку підрозділу Національної поліції для обслуговування доріг міжнародного і національного значення, упровадження фіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

Перейти на сайт
Картинка

Міністерство освіти і науки України

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни — центральний орган виконавчої влади України.Найголовнішою функцією МОН є формування та реалізація державної політики у сфері освіти і науки. У веденні міністерства також всебічне курування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансфер, тобто передача, технологій; забезпечення державного нагляду за діяльністю і суто навчальних закладів усіх форм власності, і підприємств, установ та організацій, які надають освітні послуги або виступають посередниками у їх наданні. Наразі перед МОН стоїть завдання розробити системи навчання та тренування з питань безпеки дорожнього руху з урахуванням потреб осіб з інвалідністю на національному та регіональному рівні, переглянути навчальних програм підготовки та вдосконалення спеціалістів з безпеки дорожнього руху в закладах освіти, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю.

Перейти на сайт
Картинка

Міністретсво інформаційної політики України

Міністретсво інформаційної політики України Міністе́рство інформаці́йної полі́тики Украї́ни — центральний орган виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів. В сфері безпеки дорожнього руху перед міністерством стоїть завдання провести національні просвітницькі кампаній щодо використання засобів пасивної безпеки та ризику перевищення швидкості, інформування стосовно важливості та ролі дотримання швидкісних режимів, використання пасивних засобів безпеки, регламентованого використання мобільних телефонів, попередження використання алкоголю та наркотичних речовин з метою зниження кількості дорожньо-транспортних пригод та тяжкості їх наслідків

Перейти на сайт
Картинка

Національна поліція

Націона́льна полі́ція Украї́ни — центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки. Починаючи з 2015 року працівники патрульної поліції виконують функції з забезпечення безпеки дорожнього руху на автошляхах державного і міжнародного значення загальною протяжністю 3300 тис. км. Впровадження системи автоматичної фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.Основною метою є створення та забезпечення функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі. Завданнями Національної поліції також є проведення модернізації бази даних про транспортні засоби та водіїв транспортних засобів, запровадження вдосконаленої системи обліку та аналізу даних про дорожньо-транспортні пригоди (карта обліку дорожньо-транспортних пригод) та розроблення системи аудиту та інспекції безпеки дорожнього руху на національному та регіональному рівні.

Перейти на сайт
Картинка

Державне агентство автомобільних доріг України

Укравтодор— центральний орган виконавчої влади, забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами. Одним із завдань в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є підготовка та організація виконання з питань, що належать до його компетенції, державних програм розбудови транспортних коридорів, забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і забезпечення розвитку дорожнього господарства.

Перейти на сайт