icon

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року № 8073-X

Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. Цей кодекс містить також цілу низку правил щодо адміністративних порушень та покарань в сфері безпеки дорожнього руху. Серед них:

Стаття 14-1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів

Стаття 14-2. Відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису)

Стаття 27. Штраф Штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і багато інших.